Program ubezpieczenia OC dla produktów marki Concept, QIK i Viteco!

2019-04-01
Program ubezpieczenia OC dla produktów marki Concept, QIK i Viteco!

W kwietniu 2019 roku wznowiono program ubezpieczenia dla produktów pochodzących od marki QIK, Viteco i Concept, w ramach którego wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek złego montażu, będzie można zgłaszać do 10 lat po instalacji urządzeń.

Program ubezpieczenia OC aktywny jest już od kilku lat i prowadzony przez firmę Instal-Konsorcjum współpracującą z polską Kancelarią Brokerską i towarzystwem ubezpieczeniowym Ergo Hestia. W sumie kwota gwarancyjna wynosi 200 tys. złotych i taka sama kwota została przyznana dla jednego zdarzenia.

Z programu ubezpieczeniowego korzysta ponad 150 firm instalacyjnych będących Partnerami Programu PIK i które uzyskały 3500 punktów PIK w akcji QIK i Viteco w 2018 roku. Partnerzy Ci uzyskali certyfikaty poświadczające ubezpieczenie OC.

Warunkiem przystąpienia do programu ubezpieczeniowego PIK od kwietnia 2020 roku jest uzyskanie 3500 punktów w akcjach concept, QIK i Viteco w 2019 roku, co szacunkowo daje od 25 do 30 tys. złotych obrotu netto zainwestowanego przez Partnera.

Warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody można pobrać ze strony partner.ik.pl lub pobrać je za pośrednictwem hurtowni Instal-Konsorcjum. Treść polisy obowiązywać będzie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.

Firmy, którym nie udało się zakwalifikować do programu ubezpieczenia OC, mogą przystąpić do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach w zakresie odpowiedzialności cywilnej, dzięki aplikacji mobilnej dostępnej na stronie ubezpieczenia.ik.pl. Warto zapoznać się z zamieszczoną tam ofertą.

Autor: Małgorzata Buchkovska

pixel